Jeg tilbyder

For at du kan gøre det du er god til – tilbyder jeg at være den samarbejdspartner, der bl.a. holder styr på regnskabet og vigtige skæringsdatoer.

  • Finansbogholderi m. løbende afstemninger af bank og kasse
  • Fakturering / Debitorstyring
  • Betaling af kreditorer / Kreditorstyring
  • Opgørelse, afstemning og indberetning af moms og lønsumsafgift
  • Overblik med balancer (måned/kvartal efter behov)
  • Lønafregning
  • Regnskabsmateriale til revisor ved årsafslutning
  • Andre enkeltstående opgaver ifølge aftale, f.eks. hjælp til din bogholder/økonomiafdeling i pressede perioder, oprydning i et ”forsømt” bogholderi

Sammen finder vi den løsning, der passer til dig og din virksomhed. Du bestemmer hvilke opgaver jeg skal klare og du betaler kun for den forbrugte tid.

Jeg kan komme i din virksomhed og arbejde på dit edb eller jeg kan få materialet til bogføring på mit edb på mit eget kontor.